DOMEINNAMENE-MAILADRESSENWEBHOSTING

VRAAG & ANTWOORD

E-MAIL TO YOUR MAILBOX WAS REJECTED BECAUSE IT WOULD EXCEED ITS QUOTA.

U ontvangt een e-mail met daarin:

E-Mail to your mailbox was rejected because it would exceed its quota.

Deze melding betekent dat uw e-mailaccount vol is. Dit is op te lossen op 3 manieren:

• Door het vergroten van het e-mailpakket.
Opwaarderen kan via de klantenpagina. U gaat naar E-MAIL en klikt op uw e-mailpakket. Vervolgens klikt u op UPGRADEN. Kies een groter e-mailpakket en rond uw bestelling af. Vervolgens klikt u op het steeksleuteltje bij 'toegewezen opslag' van het e-mailadres waaraan u de extra ruimte wenst toe te wijzen. Pas de toegewezen opslag aan en uw e-mailaccount kan weer e-mail ontvangen.

• Door de mailbox op te schonen door berichten te verwijderen.
Let hierbij op dat u de verwijderde berichten ook uit uw 'Verwijderde items'-map wist.

• Heeft u meer dan 1 e-mailaccount? Verdeel, indien mogelijk, de totale opslag anders over uw e-mailaccounts.
Heeft u maar 1 e-mailaccount, dan zal deze oplossing niet voor u gelden, tezij u minder opslag toegewezen heeft aan uw account dan het e-mailpakket groot is.

< Terug naar het overzicht