DOMEINNAMEN E-MAILADRESSEN WEBHOSTING

VRAAG & ANTWOORD

DNS RECORDS INSTELLEN

Alle computers op het internet werken met IP adressen. Omdat deze IP nummers moeilijk voor de mens te onthouden zijn, gebruiken we daarvoor domeinnamen. Elke domeinnaam werkt met DNS records. Dit zijn instellingen die gekoppeld zijn aan de domeinnaam waarin aangegeven wordt welke domeinnaam en voor welke dienst er naar welk IP adres moet verwijzen.

Bij het beheren van de DNS records van uw domeinnaam heeft u de volgende mogelijkheden:

A - Hiermee maakt u een verwijzing naar een IPv4 adres.
AAAA - Hiermee maakt u een verwijzing naar een IPv6 adres.
MX - Met een Mail eXchange record geeft u aan welke server de e-mail ontvangt voor uw domeinnaam. Dit is geen IP adres, maar een domeinnaam.
TXT - Voor tekst; bijv. ter verificatie van de gebruiker of controle welke e-mailserver gemachtigd is mail te versturen middels een SPF record.
CNAME Hier vult u geen IP adres is, maar een domeinnaam. Alle DNS records worden van de opgegeven domeinnaam opgehaald en toegepast. Vul hier altijd een domeinnaam incl. subdomein in. Bijv. www.uwdomeinnaam.nl.

Wat betekent PRIO in de DNS records?

De PRIO geeft de prioriteit aan welke gehanteerd moet worden als er meerdere servers opgegeven worden. De DNS record met het laagste prio getal zal als eerste aangeroepen worden. Dit wordt voornamelijk toegepast bij MX records. Als er een MX record (e-mailserver) prio 1 krijgt en een andere prio 2, zal de e-mail eerst aangeboden worden op de e-mailserver van prio 1. Kan deze de e-mail om wat voor reden hier niet op afleveren, dan zal de e-mail aangeboden worden op de e-mailserver met prio 2.

Wat betekent TTL in de DNS records?

TTL staat voor Time-to-Live. Als uw domeinnaam voor de eerste keer aangeroepen wordt zal het bijbehorend ip adres nog niet bekend zijn op de computer welke uw domeinnaam aanroept. Deze computer zal de tussenliggende router vragen om het IP adres. Als deze het ook niet weet, wordt deze opgevraagd bij de internetprovider. Weet deze het ook niet, zal de Nameserver van uw domeinnaam aangeroepen worden. Alle hiervoor genoemde netwerkapparaten zullen het antwoord voor de ingestelde TTL periode gaan onthouden zodat ze de Nameserver niet bij een volgende aanroep hoeven aan te spreken. Dit verkort de responsetijd aanzienlijk bij het openen van bijv. uw website. Veranderd uw IP adres, dan zullen frequente bezoekers nog het oude IP adres aanroepen, en nieuwe direct op het nieuwe IP adres uit komen. Na het aflopen van de TTL zullen ook deze op het nieuwe IP adres uit moeten komen.

Extra mogelijkheden we u bieden:
MBOXFW - Hiermee kunt u e-mail adressen opgeven welke geforward moeten worden naar een ander e-mailadres. (makkelijk als u geen e-maildienst bij ons afneemt) Let wel, er mogen geen MX records ingesteld zijn om dit te laten functioneren.
URL - Hiermee kunt u uw domeinnaam doorzetten (redirect) naar een andere website. Hier vult u een volwaardig http of https adres in.

Uw DNS records stelt u in in het DNS beheer. Deze treft u aan onder DOMEINEN en vervolgens klikt u op de domeinnaam waarvan u de dns wilt instellen. Klik vervolgens op de knop 'DNS records'.

< Terug naar het overzicht